ict@olvp.be

Google apps

Google account

Wat is een Google account?
Google Drive, Mail, Agenda; hoe ga ik er mee aan de slag?
Kan ik dit zowel op PC als op tablet of zelfs een smartphone?

Lees meer over het Google account van OLVP

Tablets

Tablets

Waarom tablets?
Welke apps bestaan er voor de verschillende vakken?
Hoe pas ik mijn instellingen aan?

 

Lees meer over tablets op school

Instructievideo's

Instructie
video's &
handleidingen

Hoe pas ik de instelling voor toetsenbord, account, enz,... op mijn tablet aan. Hoe werk ik met Apps als Drive, Adobe Reader, Astro,... of hoe pas ik de privacy instellingen van mijn Facebook-account aan? 

Bekijk alle instructievideo's & handleidingen

Visie

In het leven van jongeren nemen nieuwe media een belangrijke plaats in. Via nieuwe technologieën en toepassingen worden contacten onderhouden, media gedeeld, spelletjes gespeeld,
afspraken gemaakt, enz. … en dit aan een snelheid die voorheen niet mogelijk was.

De vaardigheden om hiermee te werken verwerven jongeren veelal vanuit hun eigen gebruik en hun contacten met andere jongeren in hun vrije tijd. Dat resulteert vaak in een vrij beperkte bewustwording van de voor- en nadelen van deze nieuwe media.

Onze school wil de leerlingen een bewuste houding tegenover deze ‘nieuwe’ media en technologieën aanleren. Wij willen een bijdrage leveren tot het ‘mediawijs’ en internetvaardig maken van onze leerlingen. Deze vaardigheden kunnen ze dan meenemen naar hun hogere studies en hun beroepsleven.

Wij hebben de taak om onze leerlingen goed te leren omgaan met het internet en zijn mogelijkheden. Naast de nieuwe toepassingen is door de vereenvoudigde internettoegang ook een massa informatie toegankelijk. Het leren inschatten van de “waarde” van deze informatie en het leren omzetten in kennis zijn heel belangrijk en zullen in de toekomst nog veel belangrijker worden. Dat kan enkel door leerlingen mee verantwoordelijk te maken.

Onze school levert veel inspanningen om aan ICT-integratie te doen. Een aantal lesuren per vak per schooljaar in de PC-klas doorbrengen, werken met beamers en presentaties in de klas, hanteren van een smartboard, … dit alles is niet voldoende om aan volwaardige ICT-integratie te doen. Dit laatste veronderstelt immers dat men op elk geschikt moment die media kan inzetten die het meest aangewezen zijn.