ict@olvp.be

Google apps

Google account

Wat is een Google account?
Google Drive, Mail, Agenda; hoe ga ik er mee aan de slag?
Kan ik dit zowel op PC als op tablet of zelfs een smartphone?

Lees meer over het Google account van OLVP

Tablets

Tablets

Waarom tablets?
Welke apps bestaan er voor de verschillende vakken?
Hoe pas ik mijn instellingen aan?

 

Lees meer over tablets op school

Instructievideo's

Instructie
video's &
handleidingen

Hoe pas ik de instelling voor toetsenbord, account, enz,... op mijn tablet aan. Hoe werk ik met Apps als Drive, Adobe Reader, Astro,... of hoe pas ik de privacy instellingen van mijn Facebook-account aan? 

Bekijk alle instructievideo's & handleidingen

Waarom tablets op school?

Zo wordt het mogelijk om op elk moment van elke les de mogelijkheden van ICT ten volle te benutten. 

  

 

Op die manier willen we het leerproces van leerlingen bevorderen door

 • gebruik van internet op individuele basis mogelijk te maken voor luisteroefeningen, het opzoeken en beoordelen van informatie, het consulteren van beeld- of luistermateriaal, ...
 • rechtstreeks aantekeningen maken in de presentaties of pdf-documenten die leerkrachten gebruiken
 • thuis raadplegen van het vele (beeld-)materiaal dat leerkrachten in de les gebruiken
 • raadplegen van digitaal en interactief lesmateriaal op het meest aangewezen moment 
 • samenwerken aan documenten in de Cloud (vb. Google Drive) zowel thuis als op school, zodat groepswerken beter begeleid kunnen worden
 • Het bevorderen van differentiatie doordat leerlingen in de klas gebruik kunnen maken van extra oefenmateriaal op hun eigen tempo
 • leerlingen die extra zorg nodig hebben (bv. dyslexie) de kans te geven om op een eenvoudige manier teksten, etc. te vergroten.
 • alle leerlingen de mogelijkheid te bieden om actief om te gaan met nieuwe ontwikkelingen.
 • via nieuwere werkvormen beter te kunnen inspelen op de verschillende leerstijlen van leerlingen.
 • een smartboard in handformaat aan te bieden, waarop leerkrachten ook thuis het nodige voorbereidende werk kunnen doen.

 

Let wel, het is niet onze bedoeling om het meer traditionele onderwijs overboord te gooien. We gaan op zoek naar een goede mix van traditionele boeken en digitaal lesmateriaal met oog voor de juiste kwaliteit en kwantiteit. De traditionele werkvormen kunnen zo aangevuld worden door nieuwere werkvormen die het leerproces enkel ten goede kunnen komen.

Het is dus geen of-of verhaal maar wel een en-en verhaal! De rol van de leerkracht blijft dus heel belangrijk.

 • Tablets bieden een aantal onmiskenbare voordelen t.o.v. netbooks of laptopsbeperkte opstarttijd
 • langdurige batterijautonomie (gebruik gedurende een hele schooldag wordt mogelijk)
 • steviger (beperkte hardware zonder bewegende onderdelen) dus minder risico’s op defecten
 • beperkt gewicht
 • gebruiksgemak omwille van het intuïtieve gebruik
 • door het gebruik van het Google-platform is het voor leerlingen mogelijk om hun documenten in Google Drive op te slaan. Hierdoor wordt een device met een groot geheugen overbodig.